Microsoft 365

wybrane Plany

Microsoft 365

dla firm oraz dla klientów indywidualnych

 

Zmiany stawek VAT lipiec 2020

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną, tj. na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT (5%, 8%), zmieniono bowiem załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których zostały wymienione towary i usługi opodatkowane obniżonymi stawkami. Matryca stawek VAT to system stawek podatku identyfikujący dla celów VAT poszczególne towary i usługi. W przypadku towarów od 1.07.2020 r. stosujemy nomenklaturę scaloną (CN), a w stosunku do usług stosujemy PKWiU z 2015 r. Matryca stawek VAT obejmuje duże grupy towarów jedną stawką VAT (działy CN). Ma to znacznie uprościć dobieranie prawidłowej stawki VAT. W dalszym ciągu przy sprzedaży towarów objętych innymi stawkami VAT niż zw nie musimy podawać na fakturze kodu CN (dotychczas PKWiU). Generalnie w związku z tą zmianą dokonano zmian załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT.

Zapowiedź nowej wersji enova365 (zmiany ZUS i integracje)

W dniu 27 lutego 2020 roku ZUS opublikował informację z terminem udostępnienia nowej wersji programu Płatnika obsługującego najnowsze zmiany w przepisach związane z programem „Mały ZUS PLUS”.
Zgodnie z komunikatem ZUS nowa wersja programu Płatnika zostanie udostępniona w dniu 28 lutego 2020 roku  w godzinach wieczornych. Program „Mały ZUS plus” dotyczy mikro przedsiębiorców obsługiwanych zazwyczaj przez Biura Rachunkowe. System enova365 Kadry i Płace z obsługą nowej wersji programu Płatnika zostanie udostępniony w dniu 4 marca 2020 roku. Link do komunikatu>>

W związku ze zmianami dotyczącymi JPK_V7 szczególnie ważne w pracy z wersją beta, będzie zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązania integracji enova365 z zewnętrznymi systemami w obszarze importów dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji. Zakres integracji prawdopodobnie będzie musiał zostać poszerzony o dodatkowe obowiązkowe informacje gromadzone w Ewidencji VAT.