Zmiany w enova365 związane z wprowadzeniem .NET

Microsoft .NET 6 Visual Studio

Zmiany w enova365 związane z wprowadzeniem .NET

Najważniejsze zmiany dla operatora systemu:

 • nowy interfejs użytkownika w wersji desktop
 • nowe menu główne w wersji desktop
 • wyszukiwarka globalna
 • przebudowa edycji richtext (używaną m.in. w notatkach w Asystencie Zapisu czy w Poczcie CRM)
 • przebudowa mechanizmu podglądu PDF
 • inne funkcjonalności w poprawiające ergonomię pracy w programie

Wycofaliśmy:

 

 • wersję desktop 32-bit
 • wsparcie dla edycji wydruków ASPX w VisualStudio
 • starą drukarkę (starsza wersja konwertera HTML do PDF dla wydruków ASPX instalowana wcześniej jako drukarka systemowa)
 • przeglądarkę dokumentów PDF (Pdfium) dla wydruków ASPX
 • biblioteki Soneta.Web i Soneta.Core.Web

enova365 w nowej technologii .NET

Microsoft .NET 6 Visual Studio

Firma Microsoft poinformowała o zakończeniu rozwoju dotychczasowej platformy, a także o planowanym zakończeniu okresu jej wspierania, w związku z czym Soneta dostosowała system enova365 do nowych wymagań. Nowa platforma ma już kilka lat i dzięki stałemu doskonaleniu stała się produktem dojrzałym i perspektywicznym. Jako Partner Sonety wspólnie planujemy działania zmierzające do tego, aby przejście użytkowników na nową platformę było płynne i odbyło się bezproblemowo.

Continue reading

Zmiany stawek VAT lipiec 2020

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną, tj. na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT (5%, 8%), zmieniono bowiem załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których zostały wymienione towary i usługi opodatkowane obniżonymi stawkami. Matryca stawek VAT to system stawek podatku identyfikujący dla celów VAT poszczególne towary i usługi. W przypadku towarów od 1.07.2020 r. stosujemy nomenklaturę scaloną (CN), a w stosunku do usług stosujemy PKWiU z 2015 r. Matryca stawek VAT obejmuje duże grupy towarów jedną stawką VAT (działy CN). Ma to znacznie uprościć dobieranie prawidłowej stawki VAT. W dalszym ciągu przy sprzedaży towarów objętych innymi stawkami VAT niż zw nie musimy podawać na fakturze kodu CN (dotychczas PKWiU). Generalnie w związku z tą zmianą dokonano zmian załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT.