Skip to content

Przepisy i terminy fiskalizacji

Okresowe przeglądy kas w czasie epidemii koronawirusa

Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r.

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Więcej informacji: tutaj

Termin wykonania przeglądów rocznych, wymaganych 5-letnią gwarancją udzielaną na pamięć fiskalną można wykonać z opóźnieniem spowodowanym wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce.

Przeglądy wykonane dopiero wtedy, gdy przywrócone zostaną normalne warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, będą honorowane przez Serwis Główny ELZAB jak wykonane terminowo.

Poniżej zamieszczamy akty prawne regulujące polski rynek urządzeń fiskalnych.

 

USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (421 kB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (297 kB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (1,5 MB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (421 kB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (421 kB)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (296 kB)

USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (421 kB)