enova365 w nowej technologii .NET

Microsoft .NET 6 Visual Studio

Firma Microsoft poinformowała o zakończeniu rozwoju dotychczasowej platformy, a także o planowanym zakończeniu okresu jej wspierania, w związku z czym Soneta dostosowała system enova365 do nowych wymagań. Nowa platforma ma już kilka lat i dzięki stałemu doskonaleniu stała się produktem dojrzałym i perspektywicznym. Jako Partner Sonety wspólnie planujemy działania zmierzające do tego, aby przejście użytkowników na nową platformę było płynne i odbyło się bezproblemowo.

Continue reading