Skip to content

enova365 została wzbogacona o możliwość importu zwolnień lekarskich z portalu PUE ZUS . Import nie wymaga logowania za pomocą certyfikatu, pobierania plików ze zwolnieniami na dysk i późniejszego ich importowania. W systemie został dodany przycisk „Importuj”.
Dalszym usprawnieniem może jest zastosowanie Harmonogramu Zadań, które w zadanych interwałach czasowych będzie logował się do PUE, sprawdzał i pobierał umieszczone tu nieobecności.

zrzut ekranu z pobierania zwolnień z PUE w enova365

Facebook