Skip to content

Jak wiadomo branża IT podlega ciągłym zmianom i dynamicznie się rozwija. System enova365 od około 20 lat działa w oparciu o platformę programistyczną Microsoft .NET Framework. Od kilku lat Microsoft przygotowuje i rozwija nową platformę .NET Core obecnie nazywaną .NET. Firma Microsoft poinformowała o zakończeniu rozwoju dotychczasowej platformy, a także o planowanym zakończeniu okresu jej wspierania, w związku z czym Soneta dostosowała system enova365 do nowych wymagań. Nowa platforma ma już kilka lat i dzięki stałemu doskonaleniu stała się produktem dojrzałym i perspektywicznym. Jako Partner Sonety wspólnie planujemy działania zmierzające do tego, aby przejście użytkowników na nową platformę było płynne i odbyło się bezproblemowo.

W ramach tych działań niezbędne jest, aby wszystkie dodatki partnerskie działające w Państwa bazach zostały zweryfikowane i dostosowane do nowej platformy. W tym celu musimy zaplanować niezbędne prace programistyczne. Chcemy, by wszystkie wykorzystywane przez Państwa rozwiązania działały bez zarzutów po zmianie platformy, jednakże może się to wiązać z pewnymi utrudnieniami.

Transformacja może wiązać się z dodatkowymi kosztami w zależności od aktualności dodatków, wykupionej gwarancji na aktualizacje oraz rodzaju posiadanej umowy.

Dołożymy starań, żeby zmiana platformy została zrealizowana w sposób niezauważalny dla operatorów enova365.

dni do transformacji

Od wersji 2310.0.0 zaplanownej na październik br. niekompatybilne dodatki partnerskie z enova365 .NET, przestaną działać w instalacjach klienckich i nie będą wspierane przez Zespół Soneta.


Facebook