Skip to content

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT to zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną, tj. na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT (5%, 8%), zmieniono bowiem załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których zostały wymienione towary i usługi opodatkowane obniżonymi stawkami. Matryca stawek VAT to system stawek podatku identyfikujący dla celów VAT poszczególne towary i usługi. W przypadku towarów od 1.07.2020 r. stosujemy nomenklaturę scaloną (CN), a w stosunku do usług stosujemy PKWiU z 2015 r. Matryca stawek VAT obejmuje duże grupy towarów jedną stawką VAT (działy CN). Ma to znacznie uprościć dobieranie prawidłowej stawki VAT. W dalszym ciągu przy sprzedaży towarów objętych innymi stawkami VAT niż zw nie musimy podawać na fakturze kodu CN (dotychczas PKWiU). Generalnie w związku z tą zmianą dokonano zmian załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT.