Skip to content

Przypominamy o zmianach w enova365 i transformacja do nowej technologii Microsoft .NET

 Co wnosi .NET?

.NET oferuję nową jakość technologiczną, charakteryzuje się stabilnością i pełnym ustandaryzowaniem. Głównymi aspektami technologicznymi wprowadzonymi do enova365 są:

 • wieloplatfomowość – serwery aplikacyjne enova365 będzie można uruchamiać zarówno na systemie operacyjnym Windows jak i Linux
 • wydajność – platforma pozwala na budowanie zoptymalizowanych, wysokowydajnych aplikacji
 • skalowalność – aplikacje można uruchamiać z wykorzystaniem technik konteneryzacji, co pozwala na tworzenie skalowalnych i wysokodostępnych środowisk
 • otwartość – jeszcze większe możliwości tworzenia dedykowanych rozwiązań dla Twojego biznesu
Droga enova365 do platformy .NET

Jako producent podjęliśmy działania przejścia na nową platformę rozłożoną w czasie na różne etapy. W styczniu 2021 roku udostępniliśmy Partnerom dostęp do Usługi weryfikacyjnej w Pulpicie Partnera. Usługa ma za zadanie ułatwić proces transformacji dodatków partnerskich do wymagań nowej technologii. W kolejnych miesiącach udostępnialiśmy materiały w Bazie Wiedzy oraz na różnych konferencjach podejmowaliśmy tematy związane transformacją technologiczną.

W wersji 2106.0.0 (czerwiec 2021) udostępniliśmy nową wersja serwera interfejsu użytkownika w technologii ASP.NET Core w wersji enova365multi. W październiku 2022 roku udostępniliśmy pierwszą wersję 2210.0.0TechnologyPreview w całości opartą o nową technologię .NET, której głównym celem było udostępnienie sieci partnerskiej wersji umożliwiającej transformację i testowanie dodatków w środowisku .NET 6.

W czerwcu 2023 roku udostępniliśmy dwie wersję systemu enova365- jedną opartą na dotychczasowym środowisku .NET Framework 4.7.2, drugą na środowisku .NET 6.

Przygotowanie środowiska

Oprogramowanie działające na platformie .NET 6 wymaga odpowiedniego środowiska uruchomieniowego, które należy pobrać i zainstalować ze strony producenta: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet. Znajdują się tam pakiety instalacyjne dla różnych systemów operacyjnych i dla różnych architektur.

Zmiany w enova365 związane z wprowadzeniem .NET

Najważniejsze zmiany dla operatora systemu:

 • nowy interfejs użytkownika w wersji desktop
 • nowe menu główne w wersji desktop
 • wyszukiwarka globalna
 • przebudowa edycji richtext (używaną m.in. w notatkach w Asystencie Zapisu czy w Poczcie CRM)
 • przebudowa mechanizmu podglądu PDF
 • inne funkcjonalności w poprawiające ergonomię pracy w programie

Wycofaliśmy:

 • wersję desktop 32-bit
 • wsparcie dla edycji wydruków ASPX w VisualStudio
 • starą drukarkę (starsza wersja konwertera HTML do PDF dla wydruków ASPX instalowana wcześniej jako drukarka systemowa)
 • przeglądarkę dokumentów PDF (Pdfium) dla wydruków ASPX
 • biblioteki Soneta.Web i Soneta.Core.Web
Kiedy warto przejść na wersję systemu opartą na .NET?

Zgodnie z założeniami tej transformacji od wersji 2306.0.0 do wersji 2310.0.0 utrzymywane będą równolegle dwie gałęzie produktów:

 • oficjalne wydania kolejnych wersji działających na dotychczasowym środowisku .NET Framework 4.7.2
 • rozwojowe wydania wersji działających na środowisku .NET 6

Wersja rozwojowa 2310.0.0 będzie wydana tylko na środowisko .NET 6, tym samy nie będzie dostępna na środowisku .NET Framework 4.7.2. Związku z tym proponujemy jak najszybciej zapoznać się z możliwościami systemu opartego na nowej technologii .NET 6.

Własne rozwiązania w formie dodatków

Wszystkie dodatki partnerskie wymagają dostosowania do nowej platformy. Maksymalnie ułatwiamy proces transformacji dodatków poprzez opracowaną Usługę weryfikacyjną dostępną w Pulpicie Partnera – automatyczny mechanizm walidujący kompatybilność dodatku z enova365. Czas na dostosowanie dodatków jest do końca wydawania wersji opartej na środowisku .NET Framework 4.7.2. Od wersji 2310.0.0 niekompatybilne dodatki partnerskie z enova365 .NET, mogą przestać działać w instalacjach klienckich i nie będą wspierane przez Zespół Soneta.

Facebook