Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Kadry Płace i HR
Kadry i Płace
Dodatki
Kopiowanie pracowników
Finanse i Księgowość
Ewidencja Środków Pieniężnych
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Kompilatory Poprawiliśmy możliwość odwoływania się w kodzie algorytmów do załadowanych przez system bibliotek Newtonsoft.Json oraz Microsoft.Office.Interop.Excel.

Kompilatory Poprawiliśmy czytelność informacji o błędach w oknie programu Sprawdź kod oraz Sprawdź rozwiązania. W sytuacji, gdy w kompilowanym kodzie algorytmu lub całym rozwiązaniu występuje błąd kompilacji, informacja o tym oraz o liczbie błędów pojawia się w oknie w kolorze czerwonym.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Przesunięcia międzymagazynowe Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentu MM w przypadku przypisania definicji dokumentów do magazynów i pewnych ustawień praw do magazynów. Błąd powstał w wersji 2206.2.3.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Deklaracje PIT Dostosowaliśmy wysyłkę eDeklaracji PIT-11(29), PIT-8AR(12) oraz PIT-R(21) do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Dodatki

Kopiowanie pracowników Poprawiliśmy działanie funkcjonalności „Kopiowanie pracowników”. Dotychczas podczas użycia przycisku „Kopiuj pracowników” brak było możliwości wyboru bazy docelowej. Obecnie w polu „Baza docelowa” można wskazać bazę z rozwijalnej listy.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące
od 08.09.2022 r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe – 10,25%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 12,25%
  • Odsetki maksymalne – 24,5%
  • Odsetki od zaległości podatkowych – 16,5%

Uwaga: Aktualizacja nowych wartości odsetek możliwa jest również poprzez wybór:
Narzędzia/Sprawdź aktualne wskaźniki… (bez konieczności wgrywania nowej
wersji programu).

Wydruki

Sprawozdanie o terminach zapłaty Dla raportu „Sprawozdanie o terminach zapłaty” dodaliśmy parametr wydruku o nazwie „Od 1-go dnia roboczego”. Domyślnie parametr jest zaznaczony na: „Nie”, co powoduje, że raport działa jak dotychczas. Po ustawieniu nowego parametru na: „Tak”, wydruk prezentuje jako otrzymane lub spełnione w terminie dokumenty, których termin płatności przypada na dzień wolny, a które zostały zapłacone pierwszego dnia roboczego następującego po tym terminie.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Deklaracja CIT-8 Poprawiliśmy w xml eDeklaracji CIT-8(31) w części dotyczącej załącznika CIT-KW(2) pozycję 48 zgodnie z obowiązującą strukturą xml opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Dotychczas po wygenerowaniu eDeklaracji CIT-8(31) z załącznikiem CIT-KW(2) pozycja 48 załącznika była prezentowana jako: „P48”, co powodowało błąd podczas wysyłki eDeklaracji. Obecnie pozycja prezentowana jest jako: „P_48”.

Wydruki

Jednostki Budżetowe Poprawiliśmy wydruk „Zestawienie planów wydatków zaangażowania.aspx” udostępniany w plikach programu, który można podpiąć na liście Księgowość/Obroty i Salda. Od wersji 2206.0.0 w parametrach wydruku nie można było wskazać konta w polu „Konto planu”. Obecnie problem nie występuje.
Uwaga: W bazach, w których wydruk jest podpięty, konieczna jest podmiana wydruku na nowy.

Facebook