Skip to content

WERSJA SREBRNA/ZŁOTA

WERSJA MULTI

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Projekty i usługi
Produkcja

WERSJA PLATYNOWA

WERSJA STANDARD

Sprzedaż i CRM
Handel i Magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Projekty i usługi
Produkcja

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Handel
Poprawione funkcje

EDI Przywróciliśmy możliwość edycji kodu na zakładce Algorytm-pozostałe na formularzu elementów definicji XML (DefXmlElem), stosowanych m.in. w EDI, Integratorze, JPK.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Praca zdalna Umożliwiliśmy zdefiniowanie rodzajów pracy zdalnej oraz ewidencji jej okresów w kartotece pracownika. Wprowadziliśmy możliwość odnotowania oświadczenia pracownika o warunkach lokalowo technicznych do świadczenia pracy zdalnej, a także wskazania jej lokalizacji. W konfiguracji programu wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodaliśmy nową zakładkę Kadry i płace/Kalendarze/Definicje rodzaju pracy zdalnej, która pozwala zdefiniować nowy rodzaj pracy zdalnej z uwzględnieniem na czyj wniosek będzie składana dana definicja oraz czy obowiązuje limit dni w ciągu roku na ten rodzaj pracy zdalnej. Na liście dostępne są następujące definicje rodzaju pracy zdalnej:
  • Na wniosek – kobieta w ciąży,
  • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.,
  • Na wniosek pracownika,
  • Okazjonalna – z określonym limitem 12 dni w ciągu roku,
  • Zlecona przez pracodawcę.
 • W zakładce Kadry i płace/Kalendarze/Definicje stref dodaliśmy nową definicję strefy czasu pracy „Praca zdalna”. Strefa ta została zdefiniowana analogicznie jak „Praca w normie”. Na definicji strefy czasu pracy został dodany nowy parametr „Praca zdalna”, który na nowej strefie przyjmuje wartość „TAK”, a na pozostałych strefach „NIE”.
 • W zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodaliśmy nową kategorię do e-wniosków „Związane z pracą zdalną” wraz z nowymi definicjami e-wniosków.
 • W zakładce Kadry i płace/Kadry/Definicje oświadczeń dodaliśmy nową definicję oświadczenia „Warunki do pracy zdalnej”.

W kartotece pracownika wprowadziliśmy zmiany:

 • Dodaliśmy nową zakładkę Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej, na której można dodać adresy pracy zdalnej, gdzie będą widoczne miejsca pracy zdalnej pracownika. Operator kadrowy ma możliwość zablokowania wybranego adresu pracy zdalnej poprzez zaznaczenie parametru „Blokada” na „Tak”.
 • Dodaliśmy nową zakładkę Kalendarz/Praca zdalna, na której w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będą widoczne okresy pracy zdalnej z e-wniosków złożonych przez pracownika lub poprzez zlecenie ze strony pracodawcy. Operator kadrowy będzie również mógł ręcznie wprowadzić wniosek o pracę zdalną poprzez użycie przycisku „Nowy”. Na zaakceptowanym wniosku o pracę zdalną spod „Czynności” jest dostępna opcja „Przywróć”, która pozwala przywrócić wybrany wniosek i dokonać modyfikacji. W sekcji „Praca zdalna” dostępny jest parametr „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej”, który domyślnie zaznaczony jest na „Nie”. Parametr jest historyczny.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Wydruki

Deklaracje PIT Z parametrów raportu Deklaracja PIT-11 w przypadku wyboru w polu „Wynik raportu” opcji „Udostępnij dokument” usunęliśmy parametry „Hasło otwarcia PDF” oraz „Pokaż hasło”.

Dodatki

Pracownicy Eksportowi Poprawiliśmy działanie w kartotece pracownika zakładki Etat/Pracownik za granicą (podsumowanie). Wcześniej po wejściu na zakładkę pojawiał się komunikat: „Nie odnaleziono metody: 'Soneta.Place.AlgorytmyPłacowe Soneta.Place.DefElementow.FunkcjePłacowe(Soneta.Kadry.Pracownik)'”.

Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) Dostosowaliśmy funkcjonalność „Zarządzanie Odzieżą Roboczą” do aktualnych wersji programu.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z aktualizacją w dniu 18 sierpnia 2022 r. certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska testowego test-e-dokumenty.mf.gov.pl, zaktualizowaliśmy certyfikat w systemie. Od tego momentu do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym należy używać nowego certyfikatu.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Kreator Poprawiliśmy działanie powiązań kreatorów w przypadku, gdy zarządzenie dostępnością powiązania oparte było na algorytmie.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Dodaliśmy nowy „e-wniosek o urlop wypoczynkowy dodatkowy”, który należy do kategorii „Związane z nieobecnościami”. Dla pracowników, którzy mają wprowadzony w kartotece stopień niepełnosprawności oraz naliczony limit nieobecności „Urlop wypoczynkowy dodatkowy”, w Pulpicie pracownika na liście wniosków będzie dostępny do złożenia „e-wniosek o urlop wypoczynkowy dodatkowy”.

e-wnioski W konfiguracji w zakładce Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych dodaliśmy nową kategorię e-wniosków „Związane z pracą zdalną” oraz następujące definicje e-wniosków do wykorzystania w Pulpicie Pracownika/Kierownika:

 • e-wniosek o pracę zdalną – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – kobieta w ciąży – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – opiekun osoby niepełnosprawnej – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną – rodzic dziecka do 4 r.ż. – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony”. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wniosek składany przez pracownika oparty o ścieżkę przepływu „Pracownik – Przełożony” z określonym limitem 12 dni w ciągu roku. W momencie akceptacji e-wniosku w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej;
 • e-wniosek oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej – wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Pracownik podczas składania wniosku ma możliwość wygenerowania wydruku oraz dodania w postaci załącznika do wniosku podpisanego oświadczenia. Po akceptacji e-wniosku przez operatora kadrowego następuje wykonanie aktualizacji kartoteki pracownika na dzień zmiany oraz ustawienie w zakładce Kalendarz/Praca zdalna parametru „Posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej” na „Tak”. W momencie akceptacji „e-wniosku oświadczenia pracownika o warunkach pracy zdalnej” przez operatora kadrowego zostaje również dodane oświadczenie „Warunki do pracy zdalnej” w kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia.
 • e-wniosek zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej – wniosek oparty jest o ścieżkę przepływu „Pracownik – Operator kadrowy”. Zgłoszony przez pracownika adres wykonywania pracy zdalnej po zaakceptowaniu „e-wniosku zgłoszenie miejsca wykonywania pracy zdalnej” przez operatora kadrowego będzie widoczny w kartotece pracownika w zakładce Kadry/Lokalizacje pracy zdalnej,
 • e-wniosek zlecenie pracy zdalnej – wniosek składany przez kierownika. W momencie akceptacji e-wniosku przez pracownika w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna w sekcji „Wnioski o pracę zdalną” będzie widoczny wnioskowany okres pracy zdalnej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Zadania systemowe (task) Poprawiliśmy przetwarzanie zadań z parametrem Uruchamiany tylko w SonetaExplorer oznaczonym na Tak, jeśli powiązane są z obiektami przetwarzanymi poza interfejsem okienkowym.

Wersja platynowa

WERSJA STANDARD

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Praca zdalna Dodaliśmy do listy Kadry i płace/Kadry/Ewidencje nową podlistę „Praca zdalna”. Lista zawiera następujące okresy pracy zdalnej wynikające z zapisów w kartotece pracownika w zakładce Kalendarz/Praca zdalna:

 • Na wniosek – kobieta w ciąży,
 • Na wniosek – opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • Na wniosek – rodzic dziecka do 4 r.ż.,
 • Na wniosek pracownika,
 • Okazjonalna,
 • Zlecona przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo: tutaj.

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Proces Zmieniliśmy działanie mechanizmów kompilujących cechy. Dzięki temu poprawione zostało wyliczanie cech wykorzystywanych w obiektach przetwarzanych w procesach Workflow.

Facebook