Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Sprzedaż i CRM
CRM
Handel i Magazyn
CRM
Finanse i Księgowość
Księgowość

Wersja multi

Sprzedaż i CRM
Pulpit Kontrahenta
Handel i Magazyn
Pulpit Kontrahenta

Wersja platynowa

Wersja standard

Handel i Magazyn
Handel
Produkcja
Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł CRM
Poprawione funkcje

e-mail Poprawiliśmy funkcjonalność autoryzowania Oauth 2.0 dla kont Outlook. Dostosowaliśmy funkcjonalność autoryzacji do zmian zachodzących w długości ważności tokena. Dzięki temu nowo autoryzowane konta będą miały dłuższą ważność niż dotychczas. Dodatkowo jeśli token wygaśnie to w Narzędzia/Opcje/CRM/Konta pocztowe po użyciu przycisku Testuj pojawi się informacja o błędzie autoryzacji i pojawi się możliwość ponownego autoryzowania wcześniej założonego konta.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Umożliwiliśmy zmianę kodowania dla wyciągów importowanych przez webservice w formacie MT940. Po wybraniu na formularzu ewidencji środków pieniężnych na zakładce Bankowość elektroniczna webservice obsługującego komunikację, dla webservice banków Millenium i Santander jest dostępne pole do wskazania kodowania. Po zmianie kodowania i zapisaniu konfiguracji zalecamy ponowne zalogowanie do programu. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku problemów z importowaniem polskich znaków.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – uruchomiliśmy obsługę przelewów walutowych wewnątrzbankowych. Aby dany przelew był procesowany jako transakcja wewnątrzbankowa, musi on spełniać łącznie następujące warunki:

  1. rachunek odbiorcy przelewu musi być prowadzony w Santander Bank Polska SA, co oznacza, że w numerze rachunku odbiorcy odpowiednio cyfry od 3 do 6 – dla numeru rachunku w formacie NRB – lub cyfry od 5 do 8 – dla numeru rachunku w formacie IBAN – mają wartości 1090 (gdzie 1090 to identyfikator Santander Bank Polska SA w systemie rozliczeń),
  2. odbiorcą przelewu nie może być nadawca przelewu (w przeciwnym wypadku taki przelew jest przelewem własnym).

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Santander – poprawiliśmy formatowanie roku dla przelewów podatkowych na prawidłowy format RR. Przed zmianą rok był przekazywany w formacie RRRR co uniemożliwiało wysyłkę przelewu z banku.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice GoConnect (BNP Paribas), Webservice Alior Bank – poprawiliśmy błąd wysyłki przelewów walutowych. Błąd był związany z nieprawidłową obsługą adresu e-mail operatora (osoby do kontaktu). Po zmianach błąd nie występuje.

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

Schematy księgowe Udoskonaliliśmy tworzenie kont słownikowych poprzez schemat księgowy. Dotychczas do utworzenia konta słownikowego schemat musiał dostarczyć element słownika jako obiekt np. Kontrahenta, Pracownika, Projekt. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom wystarczy dostarczenie w schemacie fragmentu tekstu, a schemat księgowy sprawdzi na definicji analityk, czy konto na tym poziomie ma być słownikowe i według jakiego słownika, a następnie dostarczony tekst wykorzysta do odszukania odpowiedniego elementu słownika i utworzy dla tego elementu konto słownikowe lub zwykłe jeśli według definicji analityki dany poziom ma być niesłownikowy.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Listy Poprawiliśmy działanie paska przewijania listy w poziomie (występuje w przypadku wyświetlenia na liście dużej ilości kolumn). Jeżeli na liście wyświetlony był dodatkowy wiersz filtrujący (pozwalający filtrować wg zawartości danej kolumny), to podczas przewijania listy w poziomie ten dodatkowy wiersz nie był przesuwany wraz z nagłówkami oraz zawartością kolumn.

Pulpit Kontrahenta
Poprawione funkcje

ServiceDesk Rozwiązaliśmy problem z naliczeniem dodatkowych pozycji faktur dla Umów usługi cyklicznej z limitem uzależnionym od realizacji zadań w ramach Service Desk.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy generowanie faktury zakupu na podstawie zamówienia do dostawcy. Wystawienie dokumentu ZK nie było możliwe w konfiguracji wielofirmowej z włączonym planem spłat na definicji dokumentu ZK.

Facebook