Skip to content

Zmiany w wylogowywaniu operatorów.

W związku ze zmianami w licencjonowaniu wprowadzonymi przez producenta systemu zmienił się efekt użycia opcji wylogowywania innych operatorów z bazy.

Obecnie użycie tej opcji powoduje u wylogowywanego operatora natychmiastowe zakończenie pracy w systemie i utraty informacji w niezapisanych formularzach.

Jest to zamierzone działanie Sonety związane z uszczelnieniem licencjonowania. Tego typu działanie programu jest standardowym rozwiązaniem

w większości dostępnych na rynku systemów. W tej sytuacji rekomendujemy ograniczenie dostępności tej funkcji tylko dla wybranych operatorów.

Zalecamy, aby każde jej użycie, o ile to możliwe, poprzedzone było próbą nawiązania kontaktu z zalogowanym operatorem.

Zachęcamy również do ustalenia wewnętrznych zasad używania opcji wylogowywania operatorów.

enova365
Facebook