Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. enova365

2. Sprzedaż i CRM

Dodatki

Kurierzy

3. Handel i Magazyn

Handel

Dodatki

Kurierzy

4. Kadry i Płace

Kadry i Płace

5. Finanse i Księgowość

Księgowość

6. Produkcja

Handel

Wersja platynowa

Wersja standard

1. Sprzedaż i CRM

Workflow

2. Handel i Magazyn

Workflow

3. Kadry Płace i HR

4. Finanse i Księgowość

Workflow

5. Procesy

Workflow

6. Projekty i usługi

Workflow

7. Produkcja

Workflow

Wersja multi

1. Kadry Płace i HR

 Pulpity HR

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Interfejs użytkownika Poprawiliśmy funkcjonalność Zapamiętaj wybrane licencje dostępną z poziomu formularza Pobrane licencje przy włączonym mechanizmie Wybór modułów podczas logowania do bazy danych. Od wersji 2106.1.3 funkcjonalność po zaznaczeniu opcji Zapamiętaj wybrane licencje zwracała komunikat z błędem.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Płatności dokumentów handlowych Przywróciliśmy możliwość wklejania z Excela dokumentów z podzielonymi płatnościami.

Dodatki

Kurierzy Przywróciliśmy dostępność workera Drukuj list przewozowy dla etykiet w formacie ZPL dla kuriera UPS.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Wskaźniki Zaktualizowaliśmy wskaźnik:

  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.12.2021.
Poprawione funkcje

Teczki pracownicze Poprawiliśmy nazwy plików tworzących się podczas zapisywania teczki pracowniczej do pliku (lista Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Czynności/Zapisz teczkę do pliku). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, plikowi XML z metadanymi nadaje się taką samą nazwę, jaką ma pełna nazwa pliku, do którego się odnosi i uzupełnia się ją o rozszerzenie XML. Dotychczas podczas zapisywania teczki do pliku nazwy plików dotyczących tego samego dokumentu nie były jednakowe, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.xml”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 Metryka dokumentu.xml”. Obecnie zarówno plik źródłowy, jak i plik XML z metadanymi mają identyczną nazwę, a różnica jest wyłącznie w rozszerzeniu, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_B_0001 Skierowanie na badania lekarskie wstępne.PDF”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_B_0001 Skierowanie na badania lekarskie wstępne.PDF.xml”.

Teczki pracownicze Poprawiliśmy format plików związanych z e-wnioskami, które tworzą się podczas zapisywania teczki pracowniczej do pliku (lista Kadry i płace/Kadry/Pracownicy/Czynności/Zapisz teczkę do pliku). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dane zapisane w systemie teleinformatycznym w taki sposób, że nie stanowią pliku w określonym formacie, ale jednocześnie są częścią dokumentacji pracowniczej, zapisuje się w formacie TXT. Dotychczas podczas zapisywania teczki do pliku format plików dotyczących e-wniosków był jednakowy, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.xml”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 Metryka dokumentu.xml”. Obecnie plik źródłowy w odróżnieniu od pliku XML z metadanymi jest zapisywany w formacie TXT, np. Plik źródłowy: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.txt”, Plik XML z metadanymi: „TECZKA_006_DOKUW_0001 e-wniosek o urlop wypoczynkowy.txt.xml”.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Rejestr VAT Poprawiliśmy błąd, który pojawiał się w szczególnych przypadkach przy zatwierdzaniu korekty faktury handlowej, do której tworzyła się ewidencja. Próba zatwierdzenia faktury kończyła się błędem: Sumy w poszczególnych stawkach VAT nie są zgodne z dokumentem źródłowym. Po poprawie wartości do elementów VAT dokumentu ewidencji pobierane są właściwie, błąd nie występuje i można zatwierdzić dokument.

Wersja platynowa

Wersja Standard

Moduł Workflow
Poprawione funkcje

Panel workflow Poprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał użycie czynności Podejmij decyzję dla zadań w procesach niestandardowych.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Poprawione funkcje

Czas pracy i nieobecności Poprawiliśmy widoczność zakładek „Oryginalne dane z RCP” i „Dane z RCP” w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika. Od wersji 2106.0.0 po zaczytaniu licencji platynowej zakładki „Oryginalne dane z RCP” i „Dane z RCP” nie były widoczne w pulpitach. Obecnie zakładki są dostępne.

Facebook