Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. Handel i Magazyn

    Handel Produkcja

       2. Finanse i Księgowość

       Księgowość

          3. Produkcja

              Handel Produkcja

Wersja multi

       Systemowe

1. Handel i Magazyn

    Handel

    2. Produkcja

        Handel

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy ustawianie znacznika MPP na korektach faktur. Przywróciliśmy ustawianie tego parametru w zależności od wartości transakcji po korekcie.

Moduł Księgowość
Poprawione funkcje

Ewidencja VAT Poprawiliśmy błąd polegający na ustawianiu pola Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji na podstawie danych zawartych na kartotece kontrahenta, pomimo zmiany pola Rodzaj (VAT) na dokumencie handlowym na zakładce Kontrahent. Aktualnie pole Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji jest zgodne z polem Rodzaj (VAT) znajdującym się na dokumencie źródłowym.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Rezerwacje W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy parametry: „Licz zapotrzebowania” oraz „Licz rezerwacje”, odnoszące się do przeliczania StanuZapotrzebowania oraz StanuRezerwacji. Od tych parametrów uzależnione jest przeliczanie workera StanMagazynu na liście Towary i usługi. Domyślnie obie te opcje są wyłączone.

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Bazy danych Poprawiliśmy obsługę baz danych MySQL przez serwer aplikacyjny. W poprzedniej wersji próba zalogowania do bazy danych MySQL powodowała wyświetlenie komunikatu „Nie znaleziono wpisu…”. Również serwer harmonogramu zadań nie przetwarzał zadań automatycznych w bazach MySQL.

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Umowy cykliczne Poprawiliśmy edycję „Cyklu fakturowania” i „Cyklu daty dostawy” na dokumentach umów w interfejsie przeglądarkowym (HTML).

Facebook