Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie deklaracji PIT-R jako załącznika do deklaracji PIT-11. Dotychczas mogło się zdarzyć, że załącznik PIT-R został automatycznie wygenerowany pomimo zerowych wartości deklaracji. Aktualnie deklaracja z zerową wartością nie będzie generowana.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy działanie formularza „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dla pracownika w wieku emerytalnym. Dotychczas dla takiej osoby pozycje nr 96 i 97 na formularzu bilansu otwarcia deklaracji PIT pozostawały zablokowane. Obecnie te pola są edycyjne. Formularz „Bilans otwarcia PIT-11 (29)” dostępny jest w kartotece pracownika w zakładce Deklaracje/Bilans otwarcia deklaracji PIT.

Deklaracja PIT

Dostosowaliśmy formularz deklaracji PIT-11(29) do zmian obowiązujących od 01.01.2024 r. dotyczących zmiany limitu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł na 840 zł.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2023 rok. Dodatkowo w dziale 4 w wierszu 15 będą wykazywani pracownicy, którzy zgodnie z obowiązującą w dniu 31.12 ewidencją mieli uzgodnione z pracodawcą wykonywanie pracy zdalnej, czyli mają złożone wnioski o pracę zdalną na okres obejmujący dzień 31.12 lub w kartotece w zakładce Kalendarz/Czas pracy mają wprowadzoną w dniu 31.12 strefę czasu pracy „Praca zdalna”. Zgodnie z objaśnieniami do formularza Z-06 w wierszu 15 nie będą wykazywani pracownicy wykonujący prace zdalną okazjonalnie. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Urzędy skarbowe

Zaktualizowaliśmy listę urzędów skarbowych zgodnie z plikiem opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów. Czynność „Import urzędów skarbowych” do pobrania i aktualizacji urzędów skarbowych dostępna jest z listy Kontrahenci i urzędy/Urzędy skarbowe.

Deklaracja PFRON

Umożliwiliśmy tworzenie deklaracji INF-2 na bazach po konwersji z wersji 2310.1.1 do wersji 2310.2.3. Dotychczas podczas próby utworzenia deklaracji INF-2 na takiej bazie pojawiał się komunikat: „Zapis o GUID … nieznaleziony w tabeli DefDokumentow”. Deklaracja INF-2 dostępna jest na liście Kadry i płace/Deklaracje PFRON/INF-2.

Wersja multi

Pulpity HR

e-wnioski

Umożliwiliśmy złożenie w Pulpicie pracownika „e-wniosku o nieobecność związaną z oddaniem krwi lub osocza” przy ustawieniu w kartotece pracownika w zakładce Etat/Ogólne w sekcji „Kalendarz” w parametrze „Interpretacja” opcji „Wg zestawień”. Dotychczas w takim przypadku przy próbie zapisania powyższego wniosku pojawiał się komunikat: „Zestawienie pracy za okres … nie pokrywa się z okresem” lub „Niezdefiniowane zestawienie czasu pracy w dniu …”.

Facebook