Skip to content

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Workflow

Pozostałe

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Handel

e-Sklepy Konektor

Umożliwiliśmy ustawienie w konfiguracji e-sklepu granicznej daty wystawienia pobieranych zamówień. Jeśli jest ona wskazana, wcześniejsze zamówienia nie są pobierane z e-sklepu. Ma to na celu umożliwienie wyeliminowania pobierania zamówień archiwalnych o niezmienionym w e-sklepie statusie.

e-Sklepy Konektor

Poprawiliśmy czynność służącą do wiązania sposobów dostawy w enova365 ze sposobami dostawy w WooCommerce. Dotychczas w niektórych przypadkach niewłaściwie zapisywał się kod sposobu dostawy pobrany z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor

W definicji do pobierania zamówień z WooCommerce dodaliśmy pola do obsługi metadanych (dodatkowych danych o specjalnej strukturze) przychodzących w zamówieniu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy działanie mechanizmu automatycznego generowania dokumentu podrzędnego po zakończeniu realizacji dyspozycji. Dotychczas nie działał on w przypadku, gdy w wyniku zmiany cen na podrzędnym dokumencie handlowym tworzyła się automatycznie korekta do dokumentu magazynowego (następowała zbędna próba wygenerowania dokumentu podrzędnego do magazynowego).

EDI

W oknie pośrednim wyświetlanym podczas importu komunikatów EDI na liście plików do zaimportowania dodaliśmy kolumnę z datą dokumentu. Data jest odczytywana z pola specjalnego Data dokumentu.

WMS Konektor

Poprawiliśmy tworzenie zadań synchronizacji dla kontrahentów za pomocą czynności dostępnej z okna konfiguracji systemu zewnętrznego WMS. Dotychczas tworzenie się zadań dla kontrahentów było zależne od ustawienia parametrów dotyczących zadań dla towarów.

WMS Konektor

W definicji XML do pobierania dokumentów dodaliśmy obsługę dwóch magazynów dla zamówień wewnętrznych.

Workflow

Definicja procesu

Poprawiliśmy możliwość dodawania elementów procesu jednozakładkowego z poziomu zakładki Struktura procesu.

Wersja multi

HTML

Lookupy, słowniki, combo

Poprawiliśmy szerokość list podpowiedzi (drop-down). Szerokość listy dopasowuje się aktualnie do najdłuższego znajdującego się na niej elementu.

Programowanie

Poprawiliśmy mechanizm logowania do WebAPI oraz WebWCF wykorzystujący weryfikację hasła w Active Directory. Jeżeli skonfigurowana jest autentykacja przez AD, wówczas podczas logowania w WebAPI lub WebWCF sprawdzana jest autentykacja zarówno przy wykorzystaniu pola Kod (identyfikator logowania) operatora, jak i pola Kod systemowego operatora zintegrowanego (wcześniej wykorzystywane było tylko pierwsze z tych pól).

Wersja platynowa

Wersja standard

Księgowość

Wielofirmowość

Dla konfiguracji z włączoną wielofirmowością (Obsługa księgowa wielu firm) dodaliśmy możliwość obliczania zestawienia księgowego dla wielu firm (oddziałów typu firma) jednocześnie, z prezentacją wyników dla poszczególnych firm w oddzielnych kolumnach (dynamicznych). W celu skonfigurowania kolumny dynamicznej należy na kolumnie, na zakładce Ogólne, w części Kolumna dynamiczna wskazać parametr „Generuj wg: Firmy”. W efekcie obliczenia zestawienia księgowego dla wielu firm jednocześnie, na wyniku wartości z każdej firmy prezentowane są w oddzielnej kolumnie. Dodatkowo można również dostosować odpowiednio wyświetlany tytuł dla poszczególnych kolumn dynamicznych, tj. {FS} – Firma symbol, {FN} – Firma nazwa (skrócona}, {FI} – Firma identyfikator. Dane o firmie do tytułu pobierane są z konfiguracji oddziału o typie: firmowy.

Workflow

Pozostałe

Dodaliśmy dwie nowe tabele Soneta.Zadania.ZadaniaDbTupleDefinitionExt i Soneta.Zadania.DefZadanDbTupleDefinitionExt rozszerzające funkcjonalność dokumentów dodatkowych dla Definicji Zadań i Zadań. Od teraz możliwe jest zarządzanie zmianami stanu Zadania CRM, które przetwarzane jest w procesie Workflow, z poziomu dokumentu dodatkowego.

Facebook