Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja platynowa

Wersja multi

Projekty i usługi

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Poprawiliśmy zasadę działania pobierania atrybutu koloru licencji w przypadku wykorzystywania opcji Dodatkowy numer licencji dla klienta biura rachunkowego dostępnej w Narzędzia/Opcje/Systemowe/Uprawnienia/Operatorzy/Ogólne. Od wersji 2110.2.3 dla takich operatorów weryfikowaliśmy atrybuty licencji głównej zamiast licencji dodatkowej.

Moduł Business Intelligence
Poprawione funkcje

Utrwalanie danych Zmodyfikowaliśmy działanie czynności Generuj infrastrukturę utrwalania dla wizualizacji o dodatkową obsługę raportów (tabel i wykresów), które jako model danych wykorzystują bezpośrednio domenę (nie posiadają modelu danych typu raport).

Moduł Handel
Poprawione funkcje

Dokumenty handlowe Poprawiliśmy tworzenie nazwy towaru w pozycji dokumentu za pomocą cechy. Dotychczas nazwa nie aktualizowała się po edycji pozycji, a jedynie inicjowała się po dodaniu pozycji.

Dodatki

EDI Umożliwiliśmy import wielu wskazanych plików za pomocą czynności Komunikat EDI/Import. Dotychczas import każdego pliku trzeba było wykonywać oddzielnie. Dotyczy to dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji.

EDI Dodaliśmy metodę Soneta.EDI.XmlHelper.GetPoleSpecjalne, która umożliwia odczytanie wartości pola oznaczonego jako specjalne w definicji komunikatu EDI. Metoda daje dostęp do wartości takiego pola przed zaimportowaniem pliku, po jego wskazaniu. Pozawala to np. na sterowanie parametrami importu w zadaniu dla harmonogramu zadań w zależności od wartości pól specjalnych w importowanych plikach.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy pobieranie zamówień z Allegro. Dotąd nie działało pobieranie zamówień z wielu kont założonych w tym serwisie. Zamówienia były pobierane tylko z jednego konta.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy wysyłanie wariantów towarów do PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach wariant nie wysyłał się ze względu na niepoprawne dane dotyczące różnicy w cenie.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustalanie ceny podczas importu zamówień z PrestaShop. Dotychczas w niektórych przypadkach cena była pobierana z kartoteki towaru zamiast z danych pobranych z e-sklepu.

e-Sklepy Konektor Poprawiliśmy ustawianie kodu pocztowego w adresie dostawy zamówienia pobieranego z Allegro.

Moduł Kadry i Płace
Funkcjonalności

Koszty uzyskania przychodu Zmieniliśmy domyślne ustawienie parametru dotyczącego terminu rozliczania kosztów autorskich. Na nowych bazach danych w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Podatki parametr „Koszty autorskie liczone według” przyjmie ustawienie „Okresu listy płac”.

Poprawione funkcje

Podatek Poprawiliśmy naliczanie zaniechania zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złożył oświadczenie o niepobieranie podatku do kwoty 30 000 zł. Jeżeli nastąpiło przekroczenie limitu zwolnienia z podatku, to w miesiącu przekroczenia wyliczała się niepoprawna wartość zaniechania podatku.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku naliczania wypłat z małymi kwotami, gdzie następuje ograniczenie zdrowotnej do zaliczki podatku. Dotychczas w przypadku naliczania kolejnej wypłaty z opcją miesięcy wstecz mimo naliczonego zerowego podatku składka zdrowotna nie była prawidłowo ograniczana.

Składka Zdrowotna Zmodyfikowaliśmy algorytm naliczenia składki zdrowotnej w przypadku występowania wieloetatowości. Dotychczas w przypadku pracowników z wieloetatowością, których „Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania” wynosił 100%, gdy na wypłacie z etatu głównego następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek to na wypłacie z etatu dodatkowego były nieprawidłowe naliczenia składki zdrowotnej. Obecnie składka zdrowotna nalicza się w prawidłowej wartości niezależnie od kolejności naliczania wypłat.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczenie składki zdrowotnej na naliczonej wypłacie korekty umowy poprzez storno. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna została ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to na wypłacie korygującej nie wyliczała się składka zdrowotna pomimo zwiększenia kwoty podstawy zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej dla pracowników poniżej 26 roku życia w przypadku liczenia korekty zaliczki podatku. Jeżeli na pierwotnej wypłacie składka zdrowotna była ograniczona do zera to w przypadku korekty wynikającej z ustawy z dnia 24.02.2022 r. niepotrzebnie doliczała się wartość składki zdrowotnej.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej w przypadku, gdy na wypłacie występowały elementy nie podlegające naliczeniu składki zdrowotnej. W takim przypadku na naliczonej wypłacie na zakładce „Składki” wartość składki zdrowotnej była zawyżona.

Składka Zdrowotna Poprawiliśmy naliczanie składki zdrowotnej na drugiej umowie cywilnoprawnej w danym miesiącu, w przypadku gdy pracownik zatrudniony na etacie w kartotece na zakładce Kadry/Dane podatkowe miał zaznaczone na „Tak” parametry: „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – etat” oraz „Rezygnacja ze stosowania ustawy z dn. 24.02.2022 (w tym rozporządzenie MF z dn. 07.01.2022) – umowa”. Dotychczas w powyższej sytuacji niepotrzebnie na wypłacie drugiej umowy cywilnoprawnej następowało ograniczenie składki zdrowotnej.

Dodatki

Czas Pracy Umożliwiliśmy import diet z 4Trans w przypadku, gdy pracownik posiadał kilka wpisów dotyczących okresów zatrudnienia w ciągu miesiąca.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Poprawione funkcje

Rozrachunki wg dokumentów Poprawiliśmy przejście na listę Księgowość/Rozrachunki wg dokumentów z poziomu listy Księgowość/Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas po otwarciu wybranego kontrahenta na liście Rozrachunki wg kontrahentów w folderze Księgowość następowało przejście na listę Rozrachunki wg dokumentów w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych, co powodowało pojawienie się komunikatu Stop. Folder nieznaleziony w przypadku jeżeli Operator nie miał praw do listy rozrachunków w folderze Ewidencja Środków Pieniężnych. Obecnie błąd nie występuje, a po wybraniu kontrahenta, Operator przechodzi na listę Rozrachunki wg dokumentów z rozrachunkami dla wybranego kontrahenta w ramach jednego folderu.

Moduł Produkcja
Poprawione funkcje

Osoby w produkcji Poprawiliśmy działanie wyszukiwarki na liście Produkcja/Osoby/Rzeczywiste. Od tej pory możliwe jest wyszukiwanie osób rzeczywistych nie tylko za pomocą symbolu, ale także za pomocą imienia oraz nazwiska.

Zlecenie produkcyjne Poprawiliśmy błąd związany z rozchodem surowców do zlecenia, gdy w relacji tych dokumentów (ZP – RWP) była włączona agregacja towarów. Problem polegał na rozliczaniu tylko pierwszej pozycji, a tym samym błędnym wyświetlaniu wartości w zleceniu w zakładce „Surowce”, w polu „Wydano ilość” oraz „Pozostało ilość”. Występowało to tylko w sytuacji, gdy towar miał zdefiniowane jednostki: bazową i pomocniczą, gdzie na dokumencie RWP sumaryczna ilość obliczana była dla danej jednostki, a następnie na żądanie użytkownika zamieniana na drugą jednostkę.

Wersja Multi

Interfejs mobilny

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Android\Interfejs użytkownika Poprawiliśmy wyświetlanie zestawów parametrów w panelach BI. W przypadku panelu BI wyświetlonego na formularzu (np. dokumentu czy kartoteki) zestaw parametrów wyświetlał się obok właściwych elementów panelu (z prawej strony) co wymagało przewijania ekranu z lewej do prawej (zamiast z góry na dół). Natomiast w przypadku paneli BI dodanego jako nowy folder, pomiędzy właściwymi elementami panelu a zestawem parametrów pojawiała się duża, pusta przestrzeń.

Android\Menu aplikacji Poprawiliśmy wyszukiwanie w menu głównym aplikacji mobilnej. W poprzedniej wersji, po kliknięciu ikony wyszukiwania i wpisaniu poszukiwanego folderu zawsze pojawiał się pusty ekran (brak znalezionych elementów)

Wersja platynowa

Wersja Multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Pulpity HR
Funkcjonalności

e-wnioski Zmodyfikowaliśmy poniższe e-wnioski należące do kategorii „Związane z czasem pracy”:

  • e-wniosek o nadgodziny,
  • e-wniosek o odbiór nadgodzin,
  • e-wniosek o odpracowanie wyjścia prywatnego,
  • e-wniosek o wyjście prywatne,
  • e-wniosek o wyjście służbowe,
  • e-wniosek zlecenie nadgodzin,
  • e-wniosek zlecenie odbioru nadgodzin,
w taki sposób, że na zakładce „Ogólne” w sekcji „Ogólne” obok pola „Od godziny” dodaliśmy pole „do”, w którym wskazujemy godzinę zakończenia. Po uzupełnieniu powyższych pól zostaną automatycznie wyliczone dane w polu „Czas”.

 

Facebook