Skip to content

Certyfikat bezpieczeństwa enova365


Na podstawie wyników przeprowadzonych testów penetracyjnych, All for One Poland niniejszym
zaświadcza, że system enova365 zapewnia wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, gwarantując ich poufność, integralność oraz dostępność.

Badanie bezpieczeństwa przeprowadzono w zakresie klienta webowego oraz klienta Windows, w oparciu o
międzynarodowe standardy Open Web Application Security Project Testing Guide v4 (OWASP) oraz NIST
Special Publication 800-115.

Testy zrealizowano w okresie luty — kwiecień 2O22r.

Poznań, 22 kwietnia 2O22r.

Rafał Grześkowiak
Manager IT Projects

Tomasz Wawrzonek
IT Deputy Director

Ali for One Poland sp. z o.o.  Złotniki, Krzemowa 1 – 62-002 Suchy Las Tel.: +48 61827 70 00 •
www all-for-one al Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda ° VIII Wydział
Gospodarczy • KRS: 0000040760
Kapitał zakładowy: 500 450 PLN ° NIP: 793-100–/2-09 ° REGON: 630333110
ZarzącJ: Bartłomiej Buszczak (Prezes Zarządu), Michał Kunze, Andrzej Moskalik, Piotr Rogala,
Waldemar Sokołowski

 

Certyfikat dostępny jest pod linkiem:

enova365_certyfikat2022_PL

Facebook