Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

1. Finanse i Księgowość

Ewidencja Środków Pieniężnych

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych
Funkcjonalności

Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 7 października 2021r. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe – 4,0%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – 6,0%
  • Odsetki maksymalne – 12,0%

Dodatki

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice PEKAO – poprawiliśmy błąd, który blokował pobieranie wyciągów w PDF. Przed poprawą, po wywołaniu w bankowości elektronicznej funkcji „Wyciąg” i wskazaniu formatu PDF nie udawało się pobrać takiego wyciągu a w logu aplikacji pojawiał się komentarz o nieprawidłowym elemencie DateTime. Po zmianach błąd nie występuje i wyciągi w PDF pobierają się poprawnie.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice Millenium – poprawiliśmy komunikat informujący, że dla tego webservice nie obsługiwane pobieranie wyciągów w formacie XML. Przed poprawką pojawiał się trudny do interpretacji komunikat techniczny. Ponadto poprawiliśmy dla tego serwisu obsługę przelewów walutowych z niewypełnionym kodem statystycznym transakcji – aktualnie zarówno przelewy z uzupełnionym jak i nieuzupełnionym kodem statystycznym są obsługiwane prawidłowo.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Webservice ING – poprawiliśmy obsługę znaków specjalnych.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe\Webservice Poprawiliśmy błąd występujący w webservisach podczas eksportu przelewów walutowych – przelewy były wysyłane do serwisu bankowego, ale po wykonaniu czynności pojawiał się błąd: „Nie można dodawać zdarzeń transakcyjnych do transakcji głównej”. Po zmianach błąd nie występuje.

Wirtualne Rachunki Bankowe Dodaliśmy nowy filtr importu: BGK24 masowe (XML).

Moduł Księgowość
Dodatki

Importy i eksporty W funkcjach eksportowych i importowych, w dodatkach enova365 Eksporty księgowe oraz enova365 Importy księgowe dodaliśmy obsługę dokumentów związanych z procedurami OSS oraz IOSS. W pliku eksportowym dodaliśmy dodatkowe oznaczenia dotyczące kraju stawki VAT oraz walucie elementów VAT, jak również sekcję dotyczącą procedury OSS, zawierającą informacje o kraju wydania oraz o dacie rozliczenia w VAT transakcji. Uwaga: Aby funkcjonalność działała poprawnie należy wgrać jednocześnie nowe dodatki Eksporty księgowe oraz Importy księgowe z uwagi na nowe oznaczenia w pliku.

Facebook