Skip to content
  1. Wersja srebrna/złota
    1. Wersja standard
        1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

Wersja Standard

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje W API sprawdzania licencji na własne dodatki (EnovaLicence.AddInLicenceCheck) dodano obsługę własnego klucza publicznego, przywracając możliwość dynamicznego sprawdzania licencji. Standardowy mechanizm sprawdzający licencję na podstawie klucza zarejestrowanego w dodatku działa bez zmian. W wersji 2106 metoda EnovaLicence.AddInLicenceCheck zostało uznana za przestarzałą, zostanie wycofana i należy używać Login.CheckAddinLicence.

Facebook