Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Księgowość
    1. Księgowość
   2. Dodatki
    1. Importy Księgowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Księgowość
Funkcjonalności

JPK W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2021 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) zaktualizowano opisy grup towarowych VAT (kodów GTU) w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Procedury VAT zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów.

JPK Wprowadzono dodatkową weryfikację podczas naliczania JPK_V7M i JPK_V7K , czy w pliku występują zniesione od 1 lipca oznaczenia procedurami MPP oraz SW. Jeżeli takie procedury zostaną znalezione, w logu pokazywana jest odpowiednia informacja, dzięki czemu użytkownik łatwo może odnaleźć dokumenty i usunąć niepotrzebne oznaczenia.

JPK Na formularzu procedury VAT w konfiguracji Ewidencja VAT/Procedury VAT dodano pole Blokada.Algorytm zablokowanej procedury nie wylicza się dla dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji oraz nie podpowiada w czynnościach dotyczących procedur VAT. W związku z wycofaniem od 1 lipca 2021 obowiązku oznaczania w JPK_V7 procedurami MPP i SW zostały one domyślnie zablokowane.Nowe pole zostało obsłużone w mechanizmach i czynnościach powiązanych:

 • podczas kopiowania dokumentu (Ewidencja dokumentów/Dokumenty/Czynności – Kopiuj dokument), kopiują się jedynie aktywne procedury, zablokowane są pomijane,
 • czynność Anuluj VAT (dokument w ewidencji dokumentów/Czynności/Anuluj VAT), która jest wykorzystywana do korygowania dokumentów, na nowo tworzony dokument przenosi także zablokowane procedury,
 • standardowe mechanizmu importu (Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT) oraz Dokumenty handlowe i raporty KB (XML) dostosowano w ten sposób, że w przypadku gdy w importowanym pliku znajdują się zablokowane procedury VAT, dokument jest importowany bez ustawiania procedur a odpowiednia informacja wyświetlana jest w logu.

  Ewidencja VAT Dla elementu VAT umożliwiono wprowadzenie metody powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty bez wskazywanie daty. Dotychczas nie było takiej możliwości, zawsze wymagane było podanie daty. Dzięki zmianie będzie można jeszcze bardziej elastycznie kierować elementy VAT do rozliczenia w odpowiednich okresach, np. w szczególnych przypadkach rozliczania VAT w procedurze marży, w których elementy VAT związane z zakupem mają być wykazywane w JPK_V7 w okresach w których nastąpiła sprzedaż, w wartości zakupu proporcjonalnej do sprzedaży.

  Poprawione funkcje

  Deklaracje VAT Dla elementów VAT należnego opodatkowanych w sprzedaży w procedurze VAT Marża (ustawiony na elemencie VAT Rodzaj -VAT Marża) poprawiono ujmowanie ujemnej podstawy opodatkowania w Deklaracji VAT-7 (21) oraz w wydruku Zestawienie VAT-7(21). Po zmianie takie elementy nie sumują się do podstawy opodatkowania.

  Dodatki
  Importy Księgowe

  Definicja Elementów Wynagrodzenia Dostosowano dodatek do obsługi zablokowanych procedur VAT. W przypadku gdy w importowanym pliku znajdują się zablokowane procedury VAT, dokument jest importowany bez ustawiania procedur a odpowiednia informacja wyświetlana jest w logu.

  Facebook