Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Ewidencja Środków Pieniężnych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

Na wydruku „Sprawozdanie o terminach zapłaty (od 2022)” poprawiliśmy błąd związany z uwzględnianiem faktury korygującej w przypadku jej rozliczenia z inną płatnością. Do tej pory jeśli korekta została rozliczona np. z fakturą pierwotną na wydruku po wybraniu na formularzu wydruku opcji Sposób rozliczenia: Wszystkie, nie było uwzględnione rozliczenie dotyczące tej korekty, co powodowało niezgodną wartość świadczenia. W celu obsłużenia tego typu przypadków dodaliśmy nową opcję w Sposobie rozliczenia: Zapłaty i Płatności-nie zwrot, powodującą, że na wydruku do rozliczonych płatności brane są wyłącznie te płatności, które zostały rozliczone zapłatą oraz te, które zostały rozliczone płatnością bez oznaczenia zwrot.

Facebook