Skip to content

Wersja srebrna/złota

Wersja standard

Kadry i Płace

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy podział stron w przypadku seryjnej wysyłki email PDF lub zapisu do plików PDF raportu Deklaracja PIT-8C(11). Dotychczas np. dla trzech deklaracji, pierwszy pracownik otrzymywał tylko jedną stronę z dwóch, drugi pracownik drugą poprzedniej deklaracji i pierwszą swojej, a trzeci drugą poprzedniej i dwie właściwej deklaracji. Obecnie podział następuje poprawnie.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) poprawiliśmy w punkcie 11 oznaczanie rodzaju obowiązku podatkowego podatnika w sytuacji, gdy pracownik w kartotece w zakładce Kadry/Inne dane w sekcji „Obywatelstwo” miał parametr „Ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)” ustawiony na „Tak”. W takim przypadku na wydruku deklaracji PIT-11 w punkcie 11 nieprawidłowo zaznaczały się oba pola, a powinno tylko to dotyczące ograniczonego obowiązku podatkowego (nierezydent). Natomiast na formularzu deklaracji PIT-11 te oznaczenia były poprawne.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wysyłanie eDeklaracji zbiorczych PIT-11Z. Przy próbie wysyłki deklaracji zbiorczej pojawiał się komunikat: „MustUnderstand headers: [{http://www.w3.org/2005/08/addressing}Action, {http://www.w3.org/2005/08/addressing}To] are not understood. eDeklaracja PIT11Z/… (Do wysłania) nie została jeszcze wysłana”.

Deklaracja PIT

Na wydruku Deklaracja PIT-11(29) zaktualizowaliśmy podstawę prawną oraz numery przypisów w sekcji „Terminy składania” i w polach 11, 15.

Deklaracja PIT

Zmieniliśmy w konfiguracji w zakładce Kadry i płace/Deklaracje/PIT – ogólne w sekcji „Wydruk deklaracji” nazwę parametru „Na drugiej i trzeciej stronie deklaracji PIT-11 umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika” na „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11”. Dodatkowo poprawiliśmy działanie powyższego parametru na wydruku Deklaracja PIT-11(29), gdyż jego oznaczenie na „Tak” nie powodowało umieszczenia danych identyfikacyjnych pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11 w wersji 29. Obecnie parametr „Umieszczaj dane identyfikacyjne pracownika na kolejnych stronach deklaracji PIT-11” działa poprawnie.

Deklaracja GUS

Zaktualizowaliśmy podstawę prawną na wydruku Zestawienie Z-06 zgodnie z wersją obowiązującą za 2022 rok. Raport dostępny jest z poziomu list kadrowo-płacowych w sekcji „GUS”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) w sytuacji, gdy w konfiguracji w zakładce Firma/Dane o działalności w sekcji „Status jednostki” parametr „Firma jest osobą fizyczną” był zaznaczony na „Tak” oraz były wypełnione pola w sekcji „Dane właściciela”. W takim przypadku podczas próby generowania zbiorczej eDeklaracji PIT-11Z(29) pojawiał się komunikat: „Element element 'OsobaFizyczna’ w przestrzeni nazw … ma nieprawidłowy element podrzędny element 'NIP’ w przestrzeni nazw …. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element 'NIP, PESEL’ w przestrzeni nazw …”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy generowanie eDeklaracji dla PIT-4R(12). W przypadku kiedy eDeklaracja zawierała załącznik korekty ORD-ZU, to przy wysyłce pojawiał się komunikat: „Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd”.

Deklaracja PIT

Poprawiliśmy wykazywanie się zaliczki pobranej przez płatnika na „Deklaracji PIT-11(29)” w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na niskiej stawce wynagrodzenia zasadniczego, co skutkowało naliczeniem wypłaty z zerową zaliczką na podatek w momencie, gdy przebywał cały miesiąc na urlopie macierzyńskim 80%. W takiej sytuacji, gdy w kolejnym miesiącu miał naliczoną wypłatę na której była już niezerowa zaliczka podatku to na „Deklaracji PIT-11(29)” nie wykazywała się ona w kolumnie „Zaliczka pobrana przez płatnika”. Obecnie wykazuje się ona już poprawnie.

Systemowe

Framework

Przebudowaliśmy mechanizmy LoginListenerUI, które można wykorzystywać wdrożeniowo i są związane z wykorzystaniem okien informacyjnych pojawiających się po zalogowaniu do systemu. W poprzednich wersjach w scenariuszu wykorzystującym, np. podwójną autoryzację logowania istniała możliwość zalogowania się w wersji przeglądarkowej podając tylko pierwszy składnik logowania.

Produkcja

Zlecenie produkcyjne

Poprawiliśmy błąd związany z wydaniem towaru, który został podmieniony w oknie pośrednim relacji ZP – RWP. Problemem było ignorowanie wskazanego magazynu źródłowego surowców na oknie pośrednim i przypisywanie magazynu dla tej zamienianej pozycji, na magazyn, na którym było wystawione zlecenie produkcyjne. Poprawiliśmy błąd związany z podmianą surowca w oknie definicji technologii. Problemem było ignorowanie przypisanego do bieżącego surowca magazynu źródłowego i ustawianie dla zmienianej pozycji magazynu określonego jako domyślny magazyn rozchodów w konfiguracji programu.

Handel

Relacje dokumentów

Poprawiliśmy błąd polegający na tym, że jeśli fakturę wystawiono w relacji kopiowania do innego dokumentu (np. zamówienia), to nie można było podłączyć do niej faktury zaliczkowej.

Facebook