Skip to content

center

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.2.2 z dnia 16.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

  1. Moduł: Kadry i Płace
  2. Moduł: Księgowość

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.1.1 z dnia 02.07.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Ewidencja Środków Pieniężnych

Funkcjonalności

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Wydruki

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

Ulotka – opis zmian:
do wersji 2005.0.0 z dnia 03.06.2020

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Poprawione funkcje

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

Moduł: Handel

Poprawione funkcje

Moduł: Kadry i Płace

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki

Moduł: Kasa

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Dodatki

Moduł: Księgowość

Funkcjonalności

Poprawione funkcje

Wydruki