Skip to content

Rozszerzenie do Enova365 stworzone do ewidencjonowania materiałów…

Rozszerzenie do enova365 do zarządzania produkcją.

Dodatek do Enova365 rejestrującego postępy produkcji w czasie rzeczywistym

Wydruki dla enova365

Dodatek do Enova365 obsługujący sprzedaż opału w…

enova365 Księga Podatkowa

Dodatek do Enova365 StatusyVAT

Enova365 Kadry i Płace

dodatek do enova365 ma służyć zarządzaniu wyjazdami

enova365 Księga Handlowa

Aplikacja ma za zadanie zbierania plików do księgowości z różnych aptek

enova365 Preliminarz EŚP

Dodatek do enova365 pozwalający na wysyłanie faktur do kontrahenta

enova_procesy_ico

Dodatek do enova365 pozwalający na usprawnienie i automatyzację procesów obsługi zleceń w firmie

enova365 Projekty

Dodatek do enova365 uprawnieniający proces sprzedaży kas fiskalnych i ich późniejszego serwisowania.

enova365 Produkcja

Dodatek do enova365 ma za zadanie dodanie do zleceń produkcyjnych osób i wprowadzeniu czasu pracy nad tym zleceniem.

Harmonogram Zadań

Dodatek do enova365 rejestrujący czas pracy pracowników

Dodatek do enova365 ma na celu umożliwienie rezerwowanie zasobów pod produkcje projektową, w celu dalszego wydawania wyłącznie pod dany projekt.

Tachoscan

Dodatek do enova365 ma za rozliczanie kierowców

enova365 Wypożyczalnia

Dodatek do enova365 ma możliwość rozliczanie płatności za pomocą faktur opłaconych przez operatora PayPro

enova365 Serwis

Dodatek do enova365 wsparcie produkcji.

Enova365 Kadry i Płace

Dodatek do enova365 do wystawiania ankiet

enova365 Podgląd

Dodatek do enova365 przypomnienia przedwindykacyjne