Skip to content

Harmonogram zmian enova365

Poniżej prezentujemy tabelę, w której znajdą Państwo informacje dotyczące zmian w przepisach obowiązujących od początku roku 2021, wraz z informacją o dacie spełnienia obowiązku oraz udostępnienia funkcjonalności w enova365. Proszę mieć jednak na uwadze, że ma ona charakter jedynie poglądowy i terminy w niej zawarte mogą ulec przesunięciu.

Termin wydania wersji enova365
Nazwa modułu
Zmiana funkcjonalności
Data realizacji obowiązku przepisu przez podmiot
04.01.2021r.
Kadry Płace
Platforma PUE – nowa deklaracja RUD (zgłoszenie umów o dzieło do ZUS)
Do 7.01.2021r. – dotyczy obowiązku rejestracji umów o dzieło
04.01.2021r.
Kadry Płace
Deklaracje GUS
15.01.2021r.
04.01.2021r.
Księgowość
Wydruk sprawozdania o terminach płatności w transakcjach handlowych
31.01.2021r.
04.01.2021r
Księgowość
Zmiany konfiguracyjne związane ze SLIM VAT do wykonania na bazach Klientów
1.01.2021r.
04.01.2021r.
Kadry Płace
Osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej – świadczenia chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru
30.12.2020r.
19.01.2021r.
Kadry Płace
Nowy wzór deklaracji PIT11(27)
Obowiązuje za 2021r; Wysyłka do 31.01.2022r.
19.01.2021r.
Kadry Płace
Nowe wzory deklaracji PIT4R(11), PIT8AR(10) oraz IFT1/1R(16);
Wysyłka do 1.02.2021r.
19.01.2021r.
Kadry Płace
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19;
24.12.2020r.
19.01.2021r.
Księgowość
Eksport do XML nowych wzorów deklaracji, PIT-28;
1.03.2021r
19.01.2021r.
Księgowość
Zestawienie dla podatku handlowego (PSD)
25.02.2021r
19.01.2021r.
Księgowość
Nowy wzór deklaracji CIT-8(29) wraz z nowymi załącznikami
31.03.2021r.
04.02.2021r.
Księgowość
Eksport do XML nowych wzorów deklaracji PIT-36,
30.04.2021r.
04.02.2021r.
Księgowość
Nowa schema edeklaracji VATUE(5)
25.02.2021r
04.02.2021r.
Księgowość
JPK_EWP(2) – Ewidencja Przychodów
1.04.2021r.
04.02.2021r.
Księgowość
Nowa schema deklaracji CIT-ST(7)
Do 20.02.2021r
04.02.2021r
Handel
Nowa deklaracja do rozliczania opłaty cukrowej
25.02.2021r
Luty/Marzec 2021r
Księgowość
Eksport do XML PIT-36L
30.04.2021r.
Luty/Marzec 2021r.
Księgowość
Nowy wzór deklaracji CIT-8(30) wraz z załącznikiem CIT-KW
31.03.2021r
Facebook