Skip to content
 1. Wersja srebrna/złota
  1. Wersja standard
   1. Systemowe
    1. Systemowe
  2. Wersja multi
   1. Systemowe
    1. Systemowe

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Wydruki Poprawiono wyświetlanie drzewa wydruków ASPX, wprowadzonych w starszych wersjach systemu enova365.

Wydruki Poprawiono sposób wczytywania formularzy z niestandardowymi ustawieniami ze starszych wersji systemu enova365, zawierającymi podpięte wydruki ASPX.

Licencje Poprawka skierowana jest do klientów pracujących na licencji Biuro Rachunkowe. Możliwość logowania się do enova365 bez konieczności posiadania przez logującego się operatora uprawnień do tworzenia tabel i widoków po stronie SQL Server.Uwaga: Podczas pierwszego logowania w logach systemu mogą pojawić się komunikaty związane z niemożnością utworzenia widoków BI SQL w bazie danych (treść logów: „Wystąpił błąd wykonania zapytania SQL przez serwer bazy danych”). Komunikaty są wyłącznie informacją, że pierwszy po konwersji, logujący się operator nie posiada odpowiednich uprawnień by wygenerować widoki BI SQL na bazie danych. W związku z tym, konieczne jest zalogowanie się do enova365 operatorem mającym prawo administratora po stronie SQL Sever, a następnie wykonanie czynności „Ręczna przebudowa widoków BI SQL”.

WERSJA MULTI

Interfejs przeglądarkowy

Moduł Systemowe
Poprawione funkcje

Licencje Naprawiono problem logowania do Pulpitów Pracownika lub Kontrahenta, w przypadku zbliżania się końca gwarancji.Jeżeli w systemie zaszły równocześnie następujące warunki:

 • do końca gwarancji pozostało mniej niż 30 dni,
 • na roli używanej w Pulpitach zaznaczone było prawo do Inne->Termin gwarancji

to w takim wypadku próba zalogowania do pulpitu kończyła się komunikatem o braku praw dostępu.

Interfejs użytkownika Poprawiono obsługę kontrolki typu radio-button w interfejsie przeglądarkowym. Radio-button umożliwia wybór jednej z kilku opcji poprzez jej zaznaczenie (przykładowo – wybór rodzaju formatu pliku przy eksporcie listy). W wersji poprzedniej aby zaznaczyć opcję, konieczne było kliknięcie w ikonę. Poprawa polega na umożliwieniu kliknięcia w ikonę lub w tekst obok ikony, co podnosi ergonomię pracy.

Facebook