Skip to content

Ukazały się wersje 2004.0.0 oraz 2003.2.3 programu enova365

Wersja 2003.2.3 enova365, jest wersją poprawką do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów posiadających moduł Kadry Płace, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegółowy opis błędu znajduje się w ulotce.